NEDERLANDSE VERTALING VAN DE SPELREGELS VAN DE L.I.H.G.
OFFICIAL RULEBOOK 1956 EDITION

Derde Afdeling - UITRUSTING
Noot: Indien opmeting van enige speluitrusting, genoemd in deze afdeling, gewenst wordt moet dit plaats vinden voor het begin van de wedstrijd of tussen de perioden, zodat de aanvang of het voortgaan van de wedstrijd niet in het gedrang komt.
De spelersuitrusting bevat het volgende:
Kleding Beenuitrusting Handschoenen
Laarzen Schaatsen Sticks

REGEL 20 Sticks
A) De sticks moeten gemaakt zijn van hout of ander materiaal, goedgekeurd door de I.I.H.F. en moeten geen oneffenheden vertonen.
B) Sticks mogen niet langer zijn dan 135 cm, gemeten vanaf de hiel tot het einde van de steel en 37 cm vanaf de hiel tot aan het einde van het blad.
C) Het blad van de stick mag niet hoger zijn dan 7,5 cm, behalve de doelverdedigers stick, die op geen plaats hoger mag zijn dan 9 cm, behalve bij de hiel, waar het 11,5 cm niet te boven mag gaan en het brede gedeelte van de steel mag niet langer zijn dan 61 cm vanaf de hiel.
D) Een misconduct penalty zal een iedere speler worden opgelegd, uitgezonderd de doelverdediger, die een te grote stick gebruikt.
E) Een minor penalty wordt opgelegd aan de doelverdediger, die een te groet stick gebruikt.

Regel 21 Schaatsen
A) Hockey schaatsen moeten van een model zijn, goedgekeurd door de I.I.H.F.
B) Het gebruik van hard rijschaatsen of kunstschaatsen of enig ander soort, zodanig ontworpen, dat mogelijk een verwonding zou kunnen worden veroorzaakt, is verboden.

Regel 22 Uitrusting van de doelverdediger
A) Met uitzondering van de schaatsen en de stick moet alle door de doelverdediger te dragen uitrusting uitsluitend gemaakt zijn teneinde hoofd en lichaam te beschermen en mag het geen kledingstuk of listigheid bevatten om de doelverdediger te helpen op onbehoorlijke wijze het doel te verdedigen.
Noot: Handschoenen met een net en borstpantsers tot aan de dijen, die buiten de broek uitsteken, zijn verboden. Een “net” betekent ieder boordsel of weefsel of ander materiaal in de handschoenen van de doelverdediger, dat de duim met de andere vingers verbindt en welk groter is dan minimaal noodzakelijk om de opening tussen de duim en voorvinger van de doelverdediger op te vullen, wanneer hij deze spreidt, en omvat iedere zak of buidel welke gevormd wordt door een weefsel of ander materiaal tussen de duim en voorvinger, wanneer geheel uitgespreid.
B) De beenbeschermers,die gedragen worden door de doelverdediger mogen een breedte van 25 cm niet overschrijden, wanneer de doelverdediger ze aan heeft.
C) Een minor penalty zal de doelverdediger worden opgelegd, die zich schuldig maakt aan het dragen van onwettige uitrusting. Indien opmeting van enige uitrusting gewenst wordt, zal het spel niet uitgesteld worden, maar de opmeting zal gedaan worden aan het einde van de periode. Indien opmeting niet gewenst wordt, zal onwettige uitrusting verwijderd worden of herzien worden zonder enig onnodig oponthoud.

Regel 23 Beschermende uitrusting
Alle beschermende uitrusting, behalve handschoenen, valhelm of beenbeschermers van de doelverdediger, moet geheel onder de kleding gedragen worden. Voor overtreding van deze regel, na één waarschuwing van de scheidsrechter, wordt aan de overtredende speler een minor penalty opgelegd.

Regel 24 Gevaarlijke uitrusting
Het gebruik van vulsel of beschermers gemaakt van metaal of enig ander materiaal, dat een speler een verwonding zou toebrengen, is verboden.
Noot: Football helmen met gezichtbeschermer, of maskers of baseball maskers mogen niet door een speler gedragen worden behalve door de doelverdediger. Beschermers voor brillen, mits zij opgevuld zijn, zijn toegestaan.

Regel 25 De puck
De puck moet gemaakt zijn van gevulkaniseerde rubber of ander goedgekeurd materiaal, 2.54 cm dik en 7.62 cm in diameter en moet goedgekeurd zijn door de I.I.H.F.
Noot: Verschillende kleuren: In alle I.I.H.F. wedstrijden, waarbij de kleuren van de teams, die aan de competitie deelnemen, naar het oordeel van de scheidsrechters teveel op elkaar lijken, zodat de mogelijkheid bestaat dat de scheidsrechters misleid worden, is het de verantwoordelijkheid van het thuis-team om van truien te wisselen, indien de scheidsrechter, die de wedstrijd leidt, zulks wenst.


Home
Terug