ijshockey


Titel: IJshockey !
Geschreven door ?
UItgeven door de Nederlandse IJshockey Bond
Formaat 15 X 21
Jaar ±1984

Inhoud:
1 Ontstaan van ijshockey.
2 Vijftig jaar Nederlands ijshockey.
3 Spelregels.
4 Kampioenen.
5 Adressen van de ijsbanen en namen van clubs.